Valeo added Twitter Facebook Youtube Dailymotion

Marki teamValeo

teamValeo: nowe połączenie pomiędzy naszymi wszystkimi markami

Nowy sposób zwyciężania

Marka jest naszą nazwą, naszą tożsamością, jednoczy nas. Z tych powodów i dzięki wartości dodanej, którą generuje, stanowi dla naszej grupy majątek, majątek drogocenny, unikatowy i delikatny.

Nazwy marek stanowią majątek, ponieważ są dla naszych klientów oznaką naszej rozpoznawalności i pewności.

Marka stanowi majątek, gdy się ją pielęgnuje, gdy wkłada się w nią ambicje, wizje i wyzwania.

Zespół: wspólne zasady i podejście do biznesu

Chcieliśmy nadać naszym markom nowe znaczenie i uczynić z nich dla Valeo Service zwycięski zespół.

Zespół, który widzi przed sobą zwycięstwo, w którym każdy jego członek przestrzega tych samych zasad i podziela tego samego ducha zespołowości.

teamValeo: stworzenie jednolitego stylu

Nasze nowe wizerunki marek odzwierciedlają tego ducha.

Naturalnie utrzymaliśmy sygnaturę teamValeo, która będzie umieszczona pod wszystkimi logami poza logiem Valeo, ponieważ Valeo wciąż pozostanie, nawet bardziej niż dotychczas, naszą główną marką.

Zespół: wspólne zasady i indywidualne osobowości

Nasz cel, którym jest bardziej kontynuacja, niż zmiana, obejmuje również wzmocnienie naszych produktów, nadanie im większej spójności oraz oznak przynależności do firmy. Wizerunek naszych nowych marek będzie stopniowo wprowadzany do wszystkich naszych produktów oraz w komunikatach i korespondencji firmy.