Valeo added Twitter Facebook Youtube Dailymotion

Nota prawna

Firma Valeo Service uruchomiła tę stronę z myślą o dostarczaniu informacji swoim użytkownikom. Żadne informacje przedstawione na tej stronie nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Valeo Service.

Sposób prezentacji i zawartość tej strony chronione są obowiązującymi przepisami w zakresie własności intelektualnej obejmującymi Valeo Service. Nie wolno odtwarzać ani przedstawiać żadnej części tej strony bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia ze strony Valeo Service.

Nazwa Valeo Service, logo Valeo Service, logo Cibié, Marchal, PJ, SWF, VKS, VCS oraz hasła związane z nimi są zastrzeżonymi znakami handlowymi Valeo Service, chyba że podano, że jest inaczej. Każde odtworzenie, wykorzystanie i/lub modyfikacja dokonane bez wcześniejszej pisemnej zgody Valeo Service mogą stanowić wykroczenie.

Zawartość, ilustracje, zdjęcia, obrazy, teksty, filmy, z dźwiękiem lub bez niego, oraz inne materiały przedstawione na tej stronie internetowej w całości podlegają prawom własności przemysłowej i/lub intelektualnej i stanowią własność bądź to Valeo Service, bądź strony trzeciej, która udzieliła Valeo Service ograniczonych praw do korzystania z tych materiałów.

- Zabrania się jakiejkolwiek częściowej lub całkowitej reprodukcji, przedstawiania, dostosowywania, tłumaczenia i/lub zmieniania treści strony, a także przenoszenia jej na inną stronę internetową.

- Osoby odwiedzające tę stronę mogą kopiować wszelkie materiały do prywatnego użytku. Jednakże zdecydowanie zabrania się częściowego lub kompletnego odtwarzania jakiegokolwiek materiału bez wcześniejszej pisemnej zgody Valeo Service, wyjątek stanowi wykorzystanie materiałów dla celów prasowych.

- Rysunki, zdjęcia i filmy przedstawiające produkty mogą ukazywać wykończenie, nazwy, wyposażenie dodatkowe lub akcesoria opcjonalne, które mogą różnić się między sobą w zależności od kraju, w którym są sprzedawane. Firma Valeo Service nie jest umownie związana żadnymi informacjami przedstawionymi na tej stronie internetowej.

Prawa do rejestrowania

Wszystkie prawa do rejestrowania dźwięku zastrzeżone.

Zabrania się powielania i wypożyczania tych nagrań w celu publicznego odtwarzania lub nadawania bez wyraźnego upoważnienia.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się odtwarzania lub wykorzystywania jakiegokolwiek materiału w celach innych, niż własne cele poznawcze bez specjalnego upoważnienia.